Mae gan Eglwys Ebeneser hanes eithriadol o ddifyr a diddorol yn ymestyn yn ôl i’w chychwyniad ym 1826. Gobeithiwn yn y tudalennau hyn rannu gyda chi beth o’r hanes.

Llun Lewis Powell un o’r Tadau Annibynnol sydd ar y chwith, gweinidog cyntaf Ebeneser a chymeriad lliwgar. Mewn tŷ tafarn o’r enw’r Old Coach House ar Heol y Santes Fair y cychwynnodd yr achos ym 1826.

Y Llun arall ar y chwith yw capel presennol eglwys Ebeneser ar Heol Siarl. Adeiladwyd ym 1855 gan yr Annibynwyr Saesneg. Pam fod eglwys Gymraeg yn addoli yno felly? Darllenwych yr hanes i weld.

Ar y gwaelod y mae llun o’r Ebeneser gwreiddiol a adeiladwyd ym 1828. Mae’n rhyfedd meddwl erbyn hyn fod y Parch. Lewis Powell yn cwyno fod ei leoliad yn llawer rhy wledig. ‘Roedd y capel dafliad Carreg o Heol y Frenhines mewn man gyda’r enw addas Paradise Place. Dymchwelwyd y capel ym 1977 er mwyn adeiladu canolfan Dewi Sant. Y mae plac wedi ei gosod ar golofn wrth ddrws Marks & Spencers sydd yn mynd i mewn i’r ganolfan siopa. Dyma pryd y symudodd eglwys Ebeneser i addoli yng Nghapel yr Annibynwyr Saesneg, Heol Siarl, gan fod yr achos oedd yno wedi uno gyda’r Eglwys Ddiwygiedig Unedig yn Windsor Place.
1827 – 1851 Y Parch. Lewis Powell

1852 – 1856 Y Parch. John David Williams

1858 – 1865 Y Parch. David Jones

1867 – 1882 Y Parch. J. Morgan Evans

1884 – 1888 Y Parch J. Alun Roberts

1891 – 1892 Y Parch. T. Cynonfardd Edwards

1894 – 1933 Y Parch. Ddr. H.M.Hughes

1934 – 1945 Y Parch. Ddr. Rees Griffiths

1947 – 1977 Y Parch. Ddr. Emlyn G. Jenkins

1978 – 1994 Y Parch. Ddr. Geraint Tudur

1995 – Y Parch. Ddr. Alun Tudur