WYTHNOSOL

LLUN – 7.00 Cwrdd gweddi yn Eglwys y Ddinas

IAU – 11.30 – Pecynnau bwyd i ymgeiswyr lloches yng nghanolfan Enfys Gobaith ar Broadway, Sblot.

2.00 Cymdeithas y Chwiorydd yn Eglwys y Ddinas

3.30 – Clwb plant Gwreichion yn Ysgol Melin Gruffydd yn ystod tymor ysgol.