Croeso i’r Wefan

Mae Ebeneser yn Eglwys Annibynnol fywiog sy’n tystio i gariad Duw yn Iesu Grist ac yn ceisio byw a rhannu’r cariad hwnnw o dan arweiniad yr Ysbryd Glân.

Ebeneser is a Independent Christian church in Cardiff whose members worship through the medium of Welsh. We meet every Sunday morning in the Whitchurch Community Centre.

DYDD SUL

10.00 y.b. – Addoliad amrywiol, bywiog a chyfoes yng Nghanolfan yr Eglwys Newydd (CF14 1AB) (Ysgol Sul plant, ieuenctid ac oedolion)

5:30 y.h. – Oedfa draddodiadol yn City Church Windsor Place (CF10 3BZ) 

Beth am wrando ar bregethau Ebeneser ar Soundcloud?


Beth am fod yn ffrind ar Facebook?

Mae Llanllanast yn cael ei gynnal am 10.00 a.m. ar fore Sul cyntaf y mis yng Nghanolfan yr Eglwys Newydd. Cynhelir y nesaf 7fed Gorffennaf 2019